08 August 2009

Bahaya Futhur


Futhur bererti putus daripada amal setelah berterusan bergerak. Dalam aplikasi, apabila seseorang itu sudah berada lama di jalan ini, kemudiannya ia putus dari jalan ini atas sebab-sebab.

Futhur bahkan satu hal yang biasa bagi seorang yang bergerak kerja untuk Islam. Asalkan ia masih berada dalam sunnah nabi dan tidak terputus daripada jalan dakwah. Hanya malaikatlah makhluk yang berterusan beramal dengan kualiti terbaik.

Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. [QS:21:19-20]

Kerana ini Rasulullah SAW berdoa; “Ya Allah, jadikanlah sebai-baik umurku akhirnya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku keredhaan-Mu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hariku saat bertemu dengan-Mu.


Sebab Musabab Futhur

1. Berlebihan dalam beragama

Berlebihan dalam satu-satu amal akan berhasil kepada terabainya kewajiban-kewajiban lain. Walhal sikap yang dituntut daripada kita ialah beramal dengan wasathiyyah (dengan lafaz to bukan tsa) atau sederhana dan di pertengahan agar tidak mengabaikan kewajiban yang lain.

Dalam hadith baginda nabi SAW bersabda;

Sesungguhnya deen itu mudah, tidaklah seseorang mempersulitkannya kecuali akan dikalahkan atau menjadi berat mengamalkannya.” [hadith riwayat Muslim]

2. Berlebihan dalam hal yang mubah

Mubah bererti hal-hal yang dibolehkan. Para sahabat terdahulu amat menjaganya disebalik kebolehan sesuatu hal itu. Mereka memilih untuk jauh dari hal yang mubah agar tidak terjatuh kepada haram. Berlebihan dalam makanan menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Gemuk memberatkan badan, sehingga membuatkan orang menjadi malas. Malas membuatkan orang menjadi santai, lantas membawa kepada kemunduran.

3. Memisahkan diri dari kebersamaan atau jemaah

Ianyalah dengan mengutamakan seorangan dan berlepas diri dari jemaah. Bahkan jauhnya seseorang itu dari jemaah membuatkan dirinya didekati syaitan. Rasul SAW bersabda;

Syaitan itu akan menerkam manusia yang menyendiri, seperti serigala menerkam keldai yang terpisah dari kawanannya.” [hadith riwayat Ahmad]

Dengan berada bersama jemaah, seseorang itu akan mendapati senantiasa adanya aktiviti yang menghidupkan imannya, tsaqafahnya, amalnya dan lain-lain. Sedangkan keseorangan akan menyebabkan kita mudah merasa bosan. Seperti mana kata Saidina Ali r.a.; “Sekeruh-keruh hidup berjemaah, lebih baik daripada diam tidak bergerak hidup sendirian.”

4. Sedikit mengingat akhirat

Banyak mengingat akhirat akan menjadi pendorong untuk memperbanyakkan amal, sedangkan kontranya akan menyebabkan jiwa merasa bahawa dia akan hidup lama dan tidak perlu terkejar-kejar. Selalulah mengingat bahawasanya setiap amal kita baik dan buruk akan dihisab di hadapan Allah kelak. Rasulullah SAW bersabda;

“Jika sekiranya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya engkau akan banyak menangis dan sedikit ketawa.”

5. Lalai dalam mutaba’ah amal

Tatkala seseorang tekun dalam ibadahnya, dan berterusan, membuatkan dirinya senantiasa berada dalam perlindungan perlindungan Allah. Maka hubungan dengan Allah itu menjadi baik dan terjaga. Ini kemudiannya membentuk satu fondasi dan asas rohaniyyah yang jitu dalam memapan amal dakwah. Namun, kelalaian dan tiadanya konsistensi dalam amal akan merenggangkan tali perhubungan dengan Allah. Apabila terjadinya hal ini, maka kondisi ruhiyyahnya akan terumbang-ambing dan menjadikannya sukar untuk menjaga hati.

Dakwah yang benar, selalu dimulakan dengan menyentuh hati manusia, sementara ibadah yang sedikit terlaksana akan memancarkan sinar yang kelam.
barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun. [QS:24:40]
6. Memakan makanan yang haram apatah lagi syubhat

Setiap daging yang tumbuhnya daripada sumber yang haram, maka neraka lebih utama baginya”. Sabda nabi SAW.

Perlu diperhatikan daripada sumber mana al-akh mendapatkan makanannya. Kandungan atau bahan yang haram itu sudah tentu jelas, namun kepada sumber pendapatan kewangan mendapatkan makanan yang halal pun kadang-kadang daripada sumber yang haram. Maka ini bisa mengeraskan hati mereka yang memakan daripada sumber tersebut.

Para du’at perlu memerhatikan darimana sumber kewangan, sumber makanannya itu datang agar kelak dia tidak keras hatinya apabila dibantah dan ditegur.

7. Tidak siaga menghadapi tentangan

Setiap perjuangan selalu menghadapi rintangan. Al-haq dan al-bathil senantiasa berlumba-lumba membesarkan pengaruh mereka masing-masing. Di satu pihak pasti akan adanya pendukung al-haq, manakala di sisi sebelah yang lain, pastinya ada al-bathil, kedua-dua akan taqdirnya akan bertembung dan bisa menimbulkan fitnah.

Dalam bahasa Arab, kata ‘fitnah’ digunakan untuk merujuk kepada proses penyaringan emas daripada batuan. Kerana itu, ‘fitnah’ akan berlaku kepada setiap pendukung fikrah dan pembawa risalah. Dengan ‘fitnah’, Allah menyaring hamba-Nya yang tergolong dalam golongan Shiddiqiin, dan siapa yang Kazib (pendusta). Maka apabila bah ‘fitnah’ itu mampir, sementara tiada persiapan rapi untuk menghadapinya, maka ia akan tenggelam dibawa bah tersebut, lantas merubah orientasi perjuangannya, lalu menjadi futhur.

Firman Allah;
Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka... [QS:64:14]
8. Bersahabat dengan orang yang lemah

Orang yang lemah di sini merujuk kepada orang-orang yang buruk perinya dan bersemangat rendah. Keadaan suasana biasa menjadi kayu ukur kualiti seseorang. Teman yang baik akan melahirkan atau mewujudkan biah yang baik. Akan terbit suasana ta’awun (tolong-menolong) dan saling menasihati. Sementara kawan yang buruk akan melemahkan hammasah (kemahuan) yang asalnya tekad. Rasulullah SAW bersabda;

Seseorang atas diri sahabatnya, hendaklah melihat salah seorang di antara kalian dengan siapa ia berteman.” [hadith riwayat Abu Daud]

9. Tiada perancangan dalam amal

Amal yang tidak direncana, tidak memiliki sasaran dan matlamat yang jelas, tidak bisa melahirkan hasil yang dicita. Hanya ia menghasilkan kepenatan dan lelah sedang hasilnya tidak kunjung tiba. Kerana itu setiap amal perlu memiliki kerja yang sistematik.

10. Tenggelam dalam maksiat

Perbuatan maksiat akan menatijah dengan tenggelam dalam kefasikan. Sekiranya hal ini terjadi, maka sukar untuk seorang akh itu beramal untuk jemaahnya. Bahkan untuk menjaga diri sendiri pun sukar.


Langkah Pengubatan

1. Jauhkan diri dari maksiat

Maksiat mengundang kemurkaan Allah, seterusnya ia akan membawa kepada kesesatan.
Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia. [QS:20:81]
Jauh daripada maksiat akan mendatangkan kehidupan yang lebih berkat, lantas menghindar penyakit futhur.

Antara lain caranya untuk meninggalkan maksiat ini ialah tinggalkan tempat yang selalu apabila kita di sana berlakunya maksiat, dan pindahlah kepada kawasan yang lebih baik atau kepada biah yang soleh. Kemudian bersungguh-sungguh dalam membuang kemaksiatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat (nasuha)


2. Tekun dengan mutaba’ah amal

Amal yang tekun dan berterusan dapat melindungi para du’at untuk selalu berhubungan dengan Allah SWT, seterusnya ia bisa menjauhkan mereka daripada hal yang tidak diredhai Allah;
Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. [QS:25:63-64]
3. Mencari waktu-waktu yang baik untuk berdoa

Doa adalah senjata ampuh orang mukmin, kebejatan nilai akhlak islami dan pergantungan kepada Allah membuatkan manusia lalai daripada menggantung harap dan menyampaikan doanya kepada Allah. Bahkan kehidupan yang menjadikan material duniawi sebagai asas menjadikan kita lupa bahawasanya segala hal ini datang daripada Allah semata-mata dengan izin-Nya.

Banyak daripada hadith nabi menyebut tentang waktu-waktu yang Allah memperhatikan doa hamba-hamba-Nya. Sepertiga malam, hari jumaat, di antara dua khutbah, selepas asar hari jumaat, bulan ramadhan, zulkaedah, dan lain-lain.


4. Menjauhkan diri daripada hal-hal yang berlebihan

Berlebihan dalam kebaikan bukan sesuatu yang bijaksana, apalagi dalam hal kejahatan. Allah memerintahkan manusia sesuai dengan kemampuan mereka;
Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu [QS:64:16]
Islam ini indah dengan tawazunnya (keseimbangan). Diajarkan kepada pendukungnya agar mengejar akhirat, namun tidak melupakan dunia. Bahkan setiap dari hal itu punya haknya yang harus ditunaikan.

5. Melazimi jemaah

Berjemaah itu rahmat, firqah (perpecahan) itu azab.” Begitu sabda nabi SAW.

Dengan jemaah, muharrik akan sentiasa berada dalam majlis zikir dan fikir. Hal ini akan dapat memperbaharukan iman dan komitmennya semula. Bahkan, program dalam jemaah juga ada variasi dan kepelbagaiannya, dan bisa membantu daripada kebosanan dan kejumudan rutin.

6. Mengenal halangan mendatang

Ilmu dan pengetahuan para pembawa risalah akan tabiat jalan yang akan dilaluinya serta rintangan yang mendatang akan membuatkannya senantiasa siap dan siaga, tidak gentar untuk menerima aralnya. Firman Allah;
Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar. [QS:3:146]
7. Teliti dan sistematik dalam kerja

Dengan perancangan dan perencanaan yang baik, pembahagian tugas yang kelas, serta kesedaran akan tanggungjawab yang digalas, bisa mendatangkan keberhasilan. Perencanaan mendewasakan pendukung fikrah bahawa jalan yang ditempuhnya panjang, maka punya ekspektasi yang tinggi dan jauh ke hadapan. Tujuan yang lebih besar akan tercapai, kerana itu perlu kepada waktu, amal dan percubaan yang besar dan panjang.

8. Memilih teman yang soleh dan musleh

Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: "Hanyasanya perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk adalah sebagai pembawa minyak wangi - yang baunya harum dan tukang besi. Pembawa minyak wangi ada kalanya memberikan minyaknya padamu, atau engkau dapat membelinya, atau setidak-tidaknya engkau memperoleh untuk mencium bau yang harum daripadanya. Adapun tukang besi, ada kalanya akan membakarkan pakaianmu atau engkau akan memperoleh bau yang busuk daripadanya." (Muttafaq 'alaih)

“Seseorang atas diri sahabatnya, hendaklah melihat salah seorang di antara kalian dengan siapa ia berteman.” [hadith riwayat Abu Daud]

9. Menghibur diri dengan hal yang mubah

Meluang masa dengan keluarga atau ahlul bait. Memberikan setiap hal haknya, rekreasi dan rehlah. Demi untuk menjana semula tenaga untuk amal dakwah.

10. Mengingat mati, syurga, dan neraka

Jika sekiranya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya engkau akan banyak menangis dan sedikit ketawa.”Khulasah

Mungkin ada beberapa hal di atas akan terlihat oleh sesetengah orang sebagai tidak relevan dalam pengubatannya, namun, realitinya, orang yang melihat di pinggir tidak akan melihat dengan cara yang sama orang yang berada di dalam medan ini melihat. Baharulah tahu dan faham konsekuensi dan pembawaannya.

Bahawasanya, futhur akan menyebabkan jalan dakwah yang tabiatnya panjang ini akan menjadi lebih panjang, kerana tidak mendapatkan ma’iyatullah (kebersamaan dan pembelaan Allah) dan daya intilaq (lompatan) kita menjadi lebih berat. Semoga Allah melindungi kita senantiasa.


Artikel ini diolah, diedit, ditambah daripada artikel asalnya di dakwatuna.com dan dirujuk dari sini.

No comments: