16 February 2010

Take a break..


Daripada Sa’id Bin Abi Waqqas, katanya : Aku bertanya Ya Rasulallah , siapakah orang yang paling banyak mendapat cubaan ? Baginda Rasul SAW. menjawab: Para Nabi, kemudian yang semisal dengan mereka (menurut kwaliti keimanan). Manusia akan dicuba sesuai dengan (kekuataan) agamanya (masing-masing), sekiranya (pegangan) agamanya kuat maka akan lebih beratlah cubaannya dan sekiranya agamanya tipis (kurang kuat pegangan agamanya) maka Allah akan mencuba manusia sesuai dengan (kadar) agamanya.

(Hadis Riwayat Ibnu Majah dan Tarmizi)