01 April 2010

Kerja, kerja, kerja..

1 Mac 2010
Pertemuan JAKERIS dengan Timbalan Pengarah Pusat Islam, Ustaz Mohd Ismail bin Mustari yang dihadiri oleh Anis Wahab, Pengerusi JAKERIS, Khairina 'Izzati binti Amir Hussain, Setiausaha JAKERIS dan Fadzli bin Ismail, exco JAKERIS. Ustaz Ismail telah menyatakan harapannya terhadap JAKERIS untuk membawa agenda Pusat Islam untuk menyatukan semua badan kerohanian di UTM serta memperkasakan program kerohanian.


5 Mac 2010
Mesyuarat pertama JAKERIS. Membincangkan isu-isu semasa serta membentangkan pertemuan bersama Timbalan Pengarah Pusat Islam. Membincangkan program yang bakal dijalankan di bawah JAKERIS iaitu 1 program besar dan 1 program kecil. Merangka perancangan untuk memperkasakan persatuan Islam di UTM serta mewujudkan bi'ah soleh.


9 Mac 2010
Perjumpaan JAKERIS bersama persatuan-persatuan Islam, Biro Kerohanian Jawatankuasa Kolej Mahasiswa dan kelab kerohanian kolej. Membentangkan pembawakan JAKERIS, harapan Pusat Islam dan Fakulti Tamadun Islam. Membentangkan cadangan penubuhan Sekretariat Islam. Memohon kerjasama biro dan kelab kerohanian dan persatuan islam bersama-sama JAKERIS menggerakkan program. Para hadirin membangkitkan isu-isu yang timbul di kolej masing-masing.


10 Mac 2010
Watikah perlantikan MPM


15 Mac 2010
Menghadiri mesyuarat MPM kali kedua di pejabat MPM. Membincangkan tentang program terdekat iaitu Seminar Model Ekonomi Baru


17 Mac 2010
Berjumpa dengan Professor Madya Dr. Hussin Salamon, Dekan Fakulti Tamadun Islam UTM bagi mendapat penjelasan lanjut dan pandangan beliau berkenaan isu Forex Trading di UTM. Seterusnya, perbincangan diteruskan bersama Dr. Ismail Mustari, Timbalan Pengarah Pusat Islam Universiti Teknologi Malaysia (PIUTM) sebelum berbincang pula dengan Ustaz Mohd Nasir Masroom, Pegawai Hal Ehwal Islam, Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa UTM. Sesi perbincangan diteruskan dengan mesyuarat antara JAKERIS, wakil-wakil MPP, dan beberapa orang mahasiswa yang prihatin bersama Presiden MPMUTM serta SUA MPMUTM.

Berbincang bersama ahli MPM Fakulti Biosains dan Biokejuruteraan (FBB) mengenai program Global Outreach ke New Zealand dan Acheh.


22 Mac 2010
Pertemuan antara ahli JAKERIS untuk membincangkan program jabatan iaitu Comparative Religion Symposium dan Kempen Seindah Akhlak Untuk Remaja (SAKURA)

Menghadiri mesyuarat MPPK kali pertama bersama semua MPM dan pemimpin JKM. Sesi pengenalan MPM dan MPPK. Sesi soal jawab bersama JKM.


23 Mac 2010
Berjumpa dengan Ustaz Faiz di Pusat Islam untuk menyerahkan kertas kerja Comparative Religion Symposium kepada Ustaz Ismail Mustari untuk disemak dan memberikan nasihat serta pandangan.


26 Mac 2010
Berjumpa dengan En Mohamad Hairudin Shahari, Timbalan Pendaftar Fakulti Biosains dan Biokejuruteraan (FBB) untuk membincangkan program fakulti untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh fakulti dimana setiap MPM di bawah FBB perlu melaksanakan sekurang-kurangnya dua program sepanjang sesi kepimpinan. Membincangkan masalah-masalah di fakulti.


29 Mac 2010
Berbincang bersama ahli MPM Fakulti Biosains dan Biokejuruteraan (FBB) mengenai kerangka aktiviti untuk First Year Experience Program untuk Minggu Haluan Siswa (MHS)


30 Mac 2010
Berjumpa dengan Prof. Dr. Noor Aini binti Abdul Rashid, Dekan Fakulti Biosains dan Biokejuruteraan untuk berbincang mengenai kertas kerja program Global Outreach ke New Zealand.


No comments: