23 February 2009

Shift Your Paradigm!

A great video on the rise and fall of the Islamic Empire..!


Add Video

1 comment:

faridtuah said...

semaga semagat syahid tak penah gugur dalam hati umat manusia.....yang bergelar islam...ALLAH AKHBAR!!!!!!!!